Holdopdeling

Holdopdeling Kvinderdercykler

 

Basishold

Formålet er socialt samvær og motion med mulighed for ”bagerstop” på søndagsturene. Der er ingen struk-tureret træningsplaner i denne gruppe. Til gengæld er der stor fokus på teknik og sikkerhed i gruppekørsel. Der køres med en fart der passer til deltagergruppen på træningsdagen.

Målgruppen: kvinder for hvem cykelmotion og motion i al almindelighed er ny.

Gennemsnitsfart*: Ingen fast defineret – der køres efter deltagere niveauet på dagen

Distancer: 25-30 km i starten af sæsonen, 50 km mod slutningen

 

Mellemgruppe

Der køres efter overordnet fælles træningsplan med fokus på opbygning af udholdenhed og kondition. Der vil være kortere træningsdage (onsdag) med fokus på puls- og tempointervaller, og længere træningsdage med fokus på udholdenhed (søndag).

Målgruppen: kvinder der tidligere har cyklet eller dyrket anden motion og som ønsker at træne 2 gange i ugen.

Gennemsnitsfart*: 23-26 km/t.

Distancer: 40-50 km i starten af sæsonen, 80-100 km mod slutningen.

 

Øvede

Der køres efter overordnet fælles træningsplan med fokus på udbygning af kondition og power på cyklen. Der vil være kortere træningsdag (onsdag) med fokus på puls, tempo og syregrænse-træning, og længere træningsdage med fokus på tempo og udholdenhed.

Målgruppen: kvinder der træner regelmæssigt hele året, og som ønsker at træne med høj intensitet og blive presset i deres træning. Der køres individuel træningspas mellem fællestræning, dvs. min. 3 træningsture i ugen inklusiv fællestræning.

Gennemsnitsfart*: 26-28 km/t

Distancer: 60 km i starten af sæsonen – 100 + km mod slutningen

 

* VIGTIGT vedr. gennemsnitsfart:

Som et nyt tiltag har vi valgt at sætte gennemsnitsfart på alle grupper UNDTAGEN basishold, og det er vigtigt at pointere følgende:

- Gennemsnitsfart er samlet set over hele træningen. Dvs. der vil være flade strækninger hvor der køres væsentlig hurtigere, og strækninger hvor der køres væsentlig langsommere end det angivne tal

 

- Kan man alene holde en gennemsnitsfart på fx 22 km/t, er det vores erfaringer at man sagtens vil kunne køre 1-2 km mere i gennemsnit når man kører i en gruppe

 

- Vi kører fortsat efter princippet ”alle-ud-alle-hjem”. Har man en dårlig dag og har svært ved at følge farten i gruppen vil man selvfølgelig IKKE blive efterladt ude på ruten

 

- MEN det er også vigtigt at man er realistisk omkring egne evner da farten vil være en væsentlig parameter til styring af træningen i de enkelte grupper

- Farten er selvfølgelig under påvirkning af vind/vejr og rutens beskaffenhed, så der kan være dage hvor det bliver svært at holde farten - men det vil fortsat være et parameter til styring af træningen!

 

 Opdateret 2018