Alle kan være med!

Alle kan være med i Kvinderdercykler uanset ambitioner og tidligere erfaringer med at cykle - både i klub og på egen hånd.
Derfor arbejder vi med en holdopdeling på alle træningsture, hvor deltagerne inddeles i 3 grupper, så det passer til den enkeltes cykelerfaring, mål og form på dagen. 

 

 

* VIGTIGT vedrørende gennemsnitsfart: 

Vi har valgt at sætte en gennemsnitsfart på alle grupper UNDTAGEN Basisholdet - bemærk derfor at: 

  • Gennemsnitsfarten er samlet set over hele træningsturen. Det vil sige, at der vil være flade strækninger, hvor der køres væsentlig hurtigere og bakkede passager, hvor der køres noget langsommere end det angivne tal. 

 

  • Kan du alene holde en gennemsnitsfart på fx 22 km/t, er det vores erfaringer at du sagtens kan cykle 1-2 km mere i gennemsnit ,når du kører i en gruppe. 

 

  • Vi kører fortsat efter princippet ”alle-ud, alle-hjem”. Har du en dårlig dag og har svært ved at følge farten i gruppen, vil du selvfølgelig IKKE blive efterladt ude på ruten. 

 

  • Samtidigt er det også vigtigt, at du er realistisk omkring dine evner, da farten er en væsentlig parameter til styring af træningen i de enkelte grupper.

 

  • Farten er selvfølgelig under påvirkning af vind/vejr og rutens beskaffenhed, så der kan være dage, hvor det er svært at holde farten, men det vil fortsat være et parameter til styring af træningen!